หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » รพ.กำแพงเพชร ขอขอบพระคุณ คุณสุวรรณ-คุณสุดศิริ ศุภกิจเจริญ และครอบครัว บริจาคเงิน 828,000 บาท เพื่อปรับปรุงคลินิกพิเศษ รพ.กำแพงเพชร และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล รพ.กำแพงเพชร รวมเป็นเงิน 1,028,000 บาท

รพ.กำแพงเพชร ขอขอบพระคุณ คุณสุวรรณ-คุณสุดศิริ ศุภกิจเจริญ และครอบครัว บริจาคเงิน 828,000 บาท เพื่อปรับปรุงคลินิกพิเศษ รพ.กำแพงเพชร และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล รพ.กำแพงเพชร รวมเป็นเงิน 1,028,000 บาท

โพสต์โดย : admin เมื่อ 3 พ.ย. 2565 16:12:11 น. เข้าชม 195 ครั้ง แจ้งลบ

 รพ.กำแพงเพชร ขอขอบพระคุณ คุณสุวรรณ-คุณสุดศิริ ศุภกิจเจริญ และครอบครัว บริจาคเงิน 828,000 บาท เพื่อปรับปรุงคลินิกพิเศษ รพ.กำแพงเพชร  และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล รพ.กำแพงเพชร รวมเป็นเงิน 1,028,000 บาท(หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาท)
       โดยมี นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ รพ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย น.พ. อัครพงศ์ จุธากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล น.พ. เจษฎา พวงสายใจ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  นพ.ไพฑูรย์  อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ  พญ.ชินานาฏ พวงสายใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ และ ทพ.เจษฎา ตั้งกิจงามวงศ์ คณะกรรมการบริหาร รพ.กำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ
        ในนามคณะเจ้าหน้าที่ รพ.กำแพงเพชร ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ รวมทั้งบารมีหลวงพ่ออู่ทอง ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละด้วยเทอญขออนุโมทนาสาธุๆๆ

News Update